Cores i9 Processor
256 GB RAM
17 inch IPS matte

Sản phẩm hot 2018

Đang khuyến mãi